רמלה - קרובה ללב שלך

,

חקיקה סביבתית

חקיקה סביבתית

מס.מחברהערותהורדה
1.היחידה לאיכות הסביבהספר החוקים

2.היחידה לאיכות הסביבהתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992

3.היחידה לאיכות הסביבהחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011

4.היחידה לאיכות הסביבהתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990

5.היחידה לאיכות הסביבהחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961
חזרה לעמוד הקודם
Facebook