רמלה - קרובה ללב שלך

,

תשתיות ופיתוח

תשתיות ופיתוח

האגף אחראי לנושא שיפור פני העיר ותחזוקה שוטפת של תשתיות העיר על כל חלקיה.

 בין תחומי הפעילות נכללים הנושאים הבאים:

  • תחזוקה, שדרוג והקמה של כבישים ומדרכות, כיכרות פיתוח תשתיות באזורי תעשייה.
  • תכנון תנועתי, תמרור, סימון כבישים, חניות נכים והתקנת אמצעי בטיחות, טיפול במפגעי דרכים 24 שעות ביממה, מעקות ומסעדי יד ושילוט רחובות העיר.
  • הקמה ושדרוג פארקים וגנים ציבוריים, התקנת ואחזקה של מתקני משחק וכושר עפ"י תו תקן.
  • תחזוקת תאורת רחוב, תאורת גנים פארקים, מיזוג אוויר, מיגון מוסדות חינוך.
ניקוז, תחזוקה והקמה של מערכות ניקוז בעיר, הערכות לקראת החורף.
 
השירות לתושב:
 
השירות לתושב מהווה חלק מרכזי במערך הכולל של פעילות האגף. אנשי האגף מקבלים באופן שוטף את פניות התושבים המועברים למוקד העירוני ופועלים לתיקון התקלות והמפגעים השונים.
          מדור חשמל

אחד מסדרי העדיפויות שאגף פת"ש הציב לעצמו הוא המשך שיפור השירות לאזרח המתבטא בתגבור תאורה, ביצוע תחזוקה שוטפת במאור רחובות ובמקביל מציאת פתרונות לחסכון בחשמל ובאנרגיה, וזאת מבלי לפגוע באיכות החיים של התושבים.  האגף דואג לרווחת כלל הציבור בבתי הספר ובגני הילדים בהם מותקנים כ-800 מזגנים.

חסכון בחשמל

כאמור האגף פועל בשורה של פעולות למען חיסכון בחשמל ובאנרגיה. בין היתר, הותקנו בעיר אמצעים שונים במרכזיות מאור לשיפור מקדם הספק. בכ-73 מרכזיות בעיר הותקנו שעונים אסטרונומיים על מנת לשלוט בצורה מדויקת בזמני הדלקת התאורה ובכך לחסוך בחשמל בהדלקה שלא לצורך. הותקנו כ-120 משנקים אלקטרוניים לעמעום נורות בעיר כחלק מתהליך לחסכון בחשמל. (כ-40% חסכון) ועוד.

המחלקה לדרכים, תנועה ומדידות

יעדי המחלקה:

  1. תכנון פיזי של מערכת הכבישים /פסי האטה / מדרכות  - הכנת מפרט טכני, כתב כמויות ואומדן, תכנון גבהים ושיפועים של כבישים חניות ומדרכות, הכנה ויציאה למכרז – פיקוח וליווי של הפרויקט, סיורים, בדיקות בשטח וסימון מיקום פסי האטה.
  2. תעודת גמר לבניינים משותפים/ מבני ציבור עבור פיתוח / מדרכות: קבלנים אשר זקוקים לחיבור חשמל / מים או תעודת גמר וחייבים לקבל את חתימתנו על פיתוח מדרכות. בנוסף מתקיימת בדיקה בשטח וזאת בתיאום תוכנית ותנאי ההיתר הכולל שיפועים, כניסות לחניה, אבני שפה ומדרכות.
  3. טיפול בפניות תושבים למחלקה המשפטית – כל הפניות שמגיעות למחלקה המשפטית בדבר פציעות ופגיעות בכביש/מדרכה נבדקות ע"י המחלקה בסיור בשטח.
  4. תאום תשתיות - המחלקה מטפלת בכל פרויקט מתוכנן של כביש / דרך /מדרכה, בהכנת תוכניות, תאום מערכות של כלל התשתיות הקיימות, או מתוכננות באזור הפרויקט שזה כולל את תשתיות החשמל והתאורה תשתיות המים ביוב ותיעול, מערכת בזק / הוט , תשתית הגנים ונוף – כל התשתיות הללו מעוברות בצורה מסודרת ומאורגת לגורם המבצע את הפרויקט.

תחזוקת כבישים

המחלקה מבצעת את אחזקתם של כלל הכבישים בעיר, המדרכות, מעקות בטיחות, עמודי מחסום, חניות נכים,  מערך התמרורים ושלטי הרחוב, טיפול במערכות הניקוז והכנת לקראת החורף. היחידה מבצעת פיקוח על קבלני ביצוע בתחומים הבאים: אחזקת כבישים, אחזקת גדרות הפרדה ומעקה W. כמו כן אחראית המחלקה לסימון כבישים (מעברי חציה ניתוב וכו') ומתן עזרה ראשונה בסילוק מפגעי בטיחות.
 
 
 
בעלי תפקידים:
תפקיד שםטלפוןדואר אלקטרוני
מנהלת המחלקה ז'אנה סולובייצ'יק 08-9771595 janas@ramla.muni.il
מזכירות אלגזר שושי 089771595

shosh@ramla.muni.i 

חשמל                   אלון שמש

 089771594                 

alonsh@ramla.muni.il

מתקני משחק אלכס אורצקי 089771588

alex@ramla.muni.il

 
קבלת קהל
 
ימים א-ה בין השעות 08:00-15:00 .
 
חזרה לעמוד הקודם
Facebook